CONTROLLING SPRZEDAŻY

W jaki sposób skutecznie prowadzić proces prognozowania, planowania i oceny działań, aby zwiększyć efektywność sprzedaży?

 

Kluczowe zagadnienia omówione podczas szkolenia:


 • Strategia sprzedaży i jej wpływ na wyniki finansowe firmy
 • Jakie są najczęstsze pułapki w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży?
 • Analiza potencjału segmentów
 • Analiza udział w rynku, a plany sprzedaży
 • Jak prowadzić proces controllingu rentowności produktów i usług?
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w odniesieniu do grup produktów?
 • Jak dobrać technikę planowania sprzedaży, jakie wielkości wziąć pod uwagę?
 • Jakie metody oceny wskaźników sprzyjają wyciąganiu właściwych wniosków w zakresie sprzedaży?
 • Dynamika zmian kosztów sprzedaży
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków?
 • Wpływ branży i czasu na efektywność generowania zysków ze sprzedaży
 • Inwestycje w sprzedaż – jak przeprowadzić controlling efektywności inwestycyjnej w siły sprzedaży
 • Orientacja na cele sprzedażowe
 • Czynniki zwiększające sprzedaż
 • Wyniki – warunki efektywności sprzedaży

PROGRAM SZKOLENIA:

 

CONTROLLING W SPRZEDAŻY, A DANE FINANSOWE FIRMY

 • Strategia sprzedaży, a wyniki finansowe
 • Jakie są najczęstsze pułapki w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży?
 • Profesjonalne podejście do analizy danych finansowych w procesie controllingu sprzedaży?

WSTĘPNA ANALIZA SPRZEDAŻY – PODSTAWOWE DANE DO URUCHOMIENIA PROCESU CONTROLLINGU

 • Jakie wnioski można wyciągnąć analizując wartość i dynamikę sprzedaży w stosunku do potencjału rynkowego?
 • Analiza udział w rynku, a plany sprzedaży
 • Plany sprzedaży, a wyniki - analiza przyczyn odchyleń
 • Sprzężenie wyprzedzające – jako narzędzie minimalizacji ryzyka

JAK PROWADZIĆ PROCES CONTROLLINGU RENTOWNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG?

 • Rentowności produktów – jak wyciągać prawidłowe wnioski?
 • Błędy w ocenie rentowności
 • Jak wyznaczyć marginesy bezpieczeństwa w sprzedaży?
 • Jak prowadzić analizę wrażliwości zysku produktu/usługi?
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w odniesieniu do grup produktów?
 • Jaki jest wpływ branży i czasu na efektywność generowania zysków w odniesieniu do grup produktów/usług?
 • Pokrycie finansowe, a koszty sprzedaży
 • „dolna granica ceny”

PLANOWANIE FINANSOWE SPRZEDAŻY

 • Jak dobrać technikę planowania sprzedaży, jakie wielkości wziąć pod uwagę?
 • Jak właściwie zaplanować przychody?
 • Sposoby ustalania ceny
 • Jak prawidłowo zaplanować przychody na produkcie/usłudze?
 • Jakie są najbardziej przydatne analizy wskaźników i jak je interpretować w odniesieniu do sprzedaży?
 • Jakie metody oceny wskaźników sprzyjają wyciąganiu właściwych wniosków w zakresie sprzedaży?
 • Jak prowadzić proces budżetowania i prognozowania sprzedaży?
 • Procedura przygotowania budżetu sprzedaży produktu/usługi

DYNAMIKA ZMIAN KOSZTÓW SPRZEDAŻY

 • Techniki budżetowania kosztów
 • Jak właściwie ukształtować koszty?
 • Wpływ kosztów sprzedaży na rentowność kapitału
 • Modele następstwa szeregowego
 • Jak koszt kredytu wpływa na efektywność firmy? Zjawisko dźwigni finansowej
 • Jak efektywnie prowadzić controlling kosztów sprzedaży?

ANALIZY RENTOWNOŚCI W CONTROLLINGU - ZDOLNOŚCI DO GENEROWANIA ZYSKÓW I KORELACJA Z WARTOŚCIĄ SPRZEDAŻY

 • Próg rentowności
 • Marginesy bezpieczeństwa
 • Dźwignia operacyjna i finansowa – wrażliwość zysku
 • Wskaźnik rotacji majątku, należności i zapasów Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków?
 • Wpływ branży i czasu na efektywność generowania zysków ze sprzedaży

INWESTYCJE W SPRZEDAŻ - JAK PRZEPROWADZIĆ CONTROLLING EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ W SIŁY SPRZEDAŻY

 • Alternatywne źródła finansowania działu sprzedaży
 • Kryterium kosztu kapitału
 • Formy oceny efektywności inwestycji
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji. Uczestnicy proszeni są o zabranie na szkolenie kalkulatora.

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 

•    dyrektorów handlowych/sprzedaży,
•    kierowników zespołów handlowych/sprzedaży,
•    menedżerów produktów,
•    wszystkich menedżerów zarządzających i kierujących zespołem handlowców,
•    dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za kondycję finansową firmy,
•    menedżerów prowadzących własne przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą i handlem.

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener i doradca w dziedzinie finansów. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Współautorka projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu. Pracownik Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wykładowca studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniem finansami. Ekspert i konsultant wielu firm w dziedzinie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, źródeł ryzyka działalności gospodarczej, wskaźników finansowych, analizy procesu inwestycyjnego, kontrolingu i budżetowania. Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi ocenami przez doświadczonych dyrektorów handlowych i finansowych największych spółek w Polsce.

POWIADOM MNIE O KOLEJNYM TERMINIE SZKOLENIA:

 

 

Adres email


WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

 

Agnieszka Cwigon
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl
Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

  Zaufali nam

  loga

  Posiadamy


  Posiadamy

  Członkostwo


  jesteśmy